TOOLS om uw organisatie nog soepeler te laten draaien

Voor arbeidsintensieve en repeterende administratieve werkzaamheden heeft a/s WORKS voor het onderwijs een tweetal handige tools ontwikkeld om de administratieve lasten te minimaliseren. Door het integreren en automatiseren van bepaalde processen vereisen (1) de ingewikkelde maandelijkse allocatieboekingen van de bekostiging van DUO dan wel (2) het samenstellen van de jaarrekening uit uw financieel systeem voortaan een minimale inspanning indien u de a/s WORKS tools daarvoor inzet.

JR Tool

JR Tool

Uw jaarrekening uit uw financiële applicatie beschikbaar met één druk op de knop. De JR Tool helpt bij het opstellen van uw jaarrekening met een minimale belasting voor uw organisatie.

Over JR Tool

Duo Direct

Duo Direct

Het op schoolniveau alloceren van de maandelijkse bekostiging van DUO in uw financiële administratie is een arbeidsintensieve en lastige boekhoudkundige exercitie. Met Duo Direct maken van we van deze administratieve must een maandelijkse geautomatiseerde lust.

Over Duo Direct


Harry Beumer
Directeur Outsourcing

Over Impact